Myśli na rok liturgiczny

Matkę Wojciechę spalała żarliwość dla chwały Bożej, jaką jest liturgia. Z jak wielką radością rozdawała ona nowy brewiarz, który siotry wydały dla siebie potajemnie własnym wysilkiem. Jak to się starała, żeby wprowadzić siotry do liturgii posoborowej... Starała się  przybliżić siostrom wydarzenia roku liturgicznego.

Często pisała ona do swoich współnot listy o świętych, którzy mieli połaczenie z naszą duchowością, o tym, jak oni nam mogą być wzmocnieniem na naszej drodze.

Tutaj.

Rok życia konsekrowanego

Myśli Matki Wojciechi  dla pobudzenia – Przytaczamy na tym miejscu „słówka dla pobudzenia“ nie tylko dla sióstr borromeuszek i osób konsekrowanych, ale dla wszystkich, którzy pragną pokrzepić się jej żarliwością w stosunku do spraw Bożych.

Tutaj.

Duchowe dziedzictwo

Vlastní cesta

Konstituce

Programové prohlášení, závěť

Z bohatství jejich poznámek

Z jejích textů