Do ściągnięcia – książki

Matka Vojtěcha

Opowieść o wielkiej Słudze Bożej od Marii Holkovej (opowieść biograficzna) napisana w 1992 roku i ponownie wydana w 2013 roku, Wydawnictwo Cesta – Brno.

Do ściągnięcia (CZ)

Láska smrtí nekončí

(Miłość nie kończy się śmiercią)

Życie Matki Wojciechi Hasmandovej, ułożyła Matka Inviolata Krupková SCB natychmiast po śmierci Matki, jako jej nekrolog, czwarte wydanie przepracowane, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013.

Do ściągnięcia (CZ)

Matka Vojtěcha služebnice Boží Statečný svědek víry

(Matka Wojciecha Sługa Boża Odważny świadek wiary)

Ta książka jest poszerzeniem wystawy wędrownej przy okazji roku jubileuszuowego Matki Wojciechi, w którym przypominaliśmy sobie 25 lat od jej śmierci i sto lat od jej urodzin. Napisala SM. Remigie Češíková, 2013 wydawnictwo Řád – Praha.

Do ściągnięcia (CZ)

Jsem v dlani Boží

(Jestem w dłoni Bożej)

Listy z więzienia (z lat 1952 – 1960), autorkś jest Matka Wojciecha sama, zredagowała SM. Remigie Češíková, postulatorka części rzymskiej procesu beatyfikacyjnego Matki Wojciechi. 2013, Wydawnictwo Cesta – Brno.

Do ściągnięcia (CZ)

Vedena Duchem Svatým

(Prowadzona przez Ducha Świętego)

Matka Wojciecha i odnowa posoborowa, jej posłannictwo dla dzisiejszych dni. Ów zbiór prezentuje rezultaty sesji, który odbyła się dnia 14. września 2013 roku na Biskupskim gymnazjum w Brnie. Zredagowała SM. Remigie Češíková, wydawnictwo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014.

Do ściągnięcia (CZ)

Nowenna

Do ściągnięcia (CZ)