>> <
 • „Neztrácejme důvěru a odvahu ani při našich selháváních. Bůh je rád silou slabých.“  

  Matka Vojtěcha – oběžník 20/87-s.2

 • „Služme Pánu s radostí! A s opravdovostí! Věrně a oddaně! V jakýchkoli podmínkách.“

  Duchovní závěť Matky Vojtěchy – 11/87

 • „Bůh nás chce použít jako nástroje své lásky a záchrany.“ 

  Matka Vojtěcha – oběžník 3/87

 • „Vytrvejte v lásce a oběti! Bůh stojí za to!“

  Duchovní závěť Matky Vojtěchy – 11/87

 • „Ať Ježíš milosrdný je zřetelně viditelný v našem jednání.“

  oběžník 3/87

 • „My máme opravdu překážkami vzrůstat. Na strach nemáme právo, protože s námi je Bůh.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 4/87

 • „Bůh nás chce použít jako nástroje své lásky a záchrany.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 3/87

 • „Náš půst a naše odříkání musí vycházet z touhy po Pánu. Kořenem naší kajícnosti musí být láska ke Kristu.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 3/85

 • „Bůh stojí za to, abychom dávaly vše i při největších obtížích a žily v stálé pohotovosti k jeho vůli.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/84

 • „Jen ten ideál má strhující sílu a vede k následování, za kterým stojí pravdivost života a oběti.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 4/87

 • „Buďme s Marií dětmi světla pro Boží slávu, pro záchranu duší a k radosti nebe.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/88

 • Začni znova! S radostí, odvahou a pevnou důvěrou v toho, který je Velký, svatý, – milosrdný.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 17/84

 • „Nezapomeňme, že Duch svatý působí i dnes, že Letnice se opakují. Stejná síla Ducha svatého, která působila v první křesťanské obci chce zmocnit i nás.„

  Matka Vojtěcha – oběžník 13/87 – s.2

 • „Pravou hodnotu našim skutkům dodává láska.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 4/1984

 • „Dárce všech darů, Dárce nového života, obrácení a původce každého začátku chce i nás obnovit a přetvořit. Jeho láska se nám stále nabízí a čeká jen na naši otevřenost a připravenost. Kdy mu umožníme vstup?“

  Matka Vojtěcha – oběžník 13/87- s.2

 • „Pamatujme, že jubileum je výzva. Svatý Karel nás volá k radikálnímu následování Ježíše Krista, jehož milosrdenství vrcholí v kříži.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/84

 • „Neváhejme si denně něco odříci. Naše askeze ať je pravdivá. Ať nejsme rákosem, kterým zmítá vítr nálad, neukázněnosti, sobectví, pohodlnosti a povrchnosti.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 9/85

 • „Služme Pánu s radostí! A s opravdovostí! Věrně a oddaně! V jakýchkoli podmínkách.“

  Duchovní závěť Matky Vojtěchy – 11/87

 • „Ať každý náš skutek je vyznáním lásky. Ať se cele proměňujeme v lásku.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 13/87-s.2

 • „Dokud je však v nás Evangelium teorií vedle jiných teorií, jen naukou vedle jiných nauk a ne životem, dotud nemůžeme okoušet jeho sílu a účinnost.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 3/87

 • „Ať každý den je „hluboký advent“, ve kterém jdeme vstříc Tomu, kterého očekáváme, kterého milujeme a kterého chceme nést druhým.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 9/85

 • „Nespokojujme se s průměrem! Nechme se formovat Duchem svatým.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/85

 • „Maria nás povede, abychom se dovedly plně zapojit do díla spásy, žít pro dílo spásy horlivě, velkodušně a plně.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 13/87

 • „Buďme s Marií dětmi světla pro Boží slávu, pro záchranu duší a k radosti nebe.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/88

 • „Očisťme své srdce a vyprázdněme je, aby Duch svatosti mohl v nás působit svobodně, mocně v tichosti, ale tím účinněji, aby byl vpravdě duší naší duše.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 6/85

 • „Chraňme se prostřednosti. Nepodléhejme únavě a polovičatosti, které signalizují, že naše láska chladne.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/84

 • „Na každé z nás záleží, jak se budou utvářet dějiny světa (...). Bůh touží po naší spolupráci.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 9/85

 • „Svým životem hlásej: „Přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu.“ (Mk 1,13)

  Matka Vojtěcha – oběžník 1/87

 • „Neztrácejme důvěru a odvahu ani při našich selháváních. Bůh je rád silou slabých.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 20/87-s.2

MATKA VOJTĚCHA HASMANDOVÁ SCB

25. 3. 1914 – 21. 1. 1988

Generální představená sester boromejek

zemřela v pověsti svatosti

probíhá její beatifikační proces