Modlitwy za wstawiennictwem Matki Wojciechi Hasmandovej

Modlitwa za beatyfikację

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Tobie oddajemy cześć. Ciebie wysławiamy, Tobie składamy dzieki za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś wierną Sługę swoją, Matkę Wojciechę.

Prosimy Cię, pokaż na niej moc swojej miłości i wielkość swojego miłosierdzia przes to, że użyczyś nam jej beatyfikację. O to Cie ufnie i pokornie prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w różnych potrzebach

Wszechmogący, wieczny Boże,

Sługa Twoja Matka Wojciecha z miłością i w prawdzie przyjęła Twoje wołanie  służyć Tobie i zachowała wierność w trudnościach.

S wewnętrzną wołnością  i radością  składała ofiary  z siebie dla wzrostu Twojego Królewstwa. Z ufnością w mądrość Kościoła prowadziła współnotę, która została jej powierzona, oraz łaskawie i wielkodusznie wspomagała wszystkich, którzy zwracali się do niej.  

Panie, przed Ciebie przynosimy swoje błagalne prośby (…) i dowołujemy się wstawiennictwa Matki Wojciechi z ufnością, że Ty je wysłuchasz.

O to Cię prosimy przez Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego  żyje i króluje na wieky wieków. Amen.

Modlitwa za uzdrowienie

Wszechmogący, wieczny Boże, biezpieczne schronisko cierpiących, dowołujemy się Twojej miłości miłosierdnej  i prosimy Cię, wejrzyj na chorego (chorą) ……… i za wstawiennictwem naszej Matki Wojciechi przywróć mu (jej) zdrowie, aby znów mogł(a) Cie wysławiać i Tobie służyć, który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.

Nowena z Matką Wojciechą – do ściągnięcia

Ulotki  z modlitwą i danymi – do ściągnięcia

Zdjęcie z modlitwą – Obrázek - CZ.pdf

Grupa modlitewna Matki Wojciechi

Drogie siostry, drodzy współpracownicy i przyjaciele,

W dniach obecnych osięga swego szczytu badanie życia Matki Wojciechi Hasmandovej. Dnia 6. grudnia 2014 przes Ojca Świętego Francziszka  została zatwierdzona heroiczność ctnot tej naszej siostry. Cóż podobnego wydarzyło się po pierwszy raz w dziejach naszej współnoty borromejskiej. Jestem przekonana, że to wydarzenie jest miłe Panu Bogu równie jak i nam, ludziom. Matka Wojciecha jest dla nas  prykładem, ona jest naszą wstawienniczką. W naszym kraju wdrożyła się ona do kolei pomiędzy  czczigodną Mladę i czczigodnego Martina Středę. Mam nadzieję, że proces kanonizacyjny potoczy się pomyślnie dalej.

Jeszcze zanim rozpoczęto proces diecezjalny z  Matką Wojciechą, w 1993 roku około  60 sióstr założyło grupę modlitewną w sprawie jej beatyfikacji. Większość tych sióstr jest już u Pana, i narazie potrzebne jest tę grupę modlitewną odnowić. Dla tego zwracam się do wszystkich sióstr, do naszych współpracowników i wiernych, oraz do tych, którzy już modlą się w tej intencji, o ponowne zgłosienie się.

Nadszedł czas prosić o cud, prosić o to, żeby niebo zatwierdziło opinię Ojca świętego i żeby proces beatyfikacyjny mógł toczyć się dalej.

Swoim zgłoszeniem się biorę na siebie całkiem dobrowolnie obowiązek, że będę się modlić w tej intencji. Abyśmy mogli zjednoczyć się w modlitwie,  polecam za tym celem kolejny program:

1) Możecie wybrać, czy  będziecie się modlić nowenę z MW, modlitwę za uzdrowienie lub modliwę za jej beatyfikację. Można też modlić się na obmian:

2) Harmonogram modlitwy powinien być więc naśladujący: od 1. do 9. dnia w miesięcu i potem od 11. do 19. dnia i od 21. – 29. dnia w miesięcu. Reszta dni służy na przerwę. Oczywiście można modlić się wiernie na codzień w intencji:

ZA BEATYFIKACJĘ MATKI WOJCIECHI.

ZA NOWY DOROST ZAKONNY

ZA UZDROWIENIE (…)

Do zgłoszenia się wystarczy  napisać na adres: postulacemv@boromejky.czZgłaszam się do grupy Matki Wojciechi.

Moim zadaniem będzie podawać grupie wiadomości  o intencjach modlitwy wszawienniczej, albo o stanie tych, za których modlimy się, dlategto że do beatyfikacji potrzebne jest wyprosiś cud, więc dla tego modlimy się za tych, którzy powierzają się tym sposobem naszym modlitwom. W przypadku niejasności proszę napisać do mnie.                                                                             

SM. Remigie Češíková SCB