>> <
 • „Niechaj Jezus miłosierdny jest rzetelnie widoczny na naszym zachowaniu.“

  Matka Wojciecha – okółnik 3/87

 • „Niechaj każdy dzień jest „głębokim Adwentem“, w którym wychodzimy naprzeciw Temu, którego oczekujemy, którego kochamy i którego chcemy nieść drugim.“

  Matka Wojciecha – okółnik 9/85

 • „Niechaj każdy nasz czyn jest wyznaniem  miłości. Niechaj ów czyn całe przemienia się w miłość.“

  Matka Wojciecha – okółnik 13/87-s.2

 • „Niechaj serce nasze płonie, gdy odkrywamy sens Pisma świętego, bo każdy, kto czyta Pismo, (przede wszystkim Ewangelię) w połączeniu z Duchem Świętym, ten wsłuchuje się w Boga i wpuszcza Go do swojej duszy.“

  Matka Wojciecha – okółnik 3/87

 • „Bądżmy dziećmi światła razem z Maryją, dla większej chwały Bożej, dla ratunku dusz i ku radości Nieba.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/88

 • „Bóg pragnie skorzystać z nas  jako z narzędzia swojej miłości i ratunku.“

  Matka Wojciecha – okółnik 3/87

 • „Bóg jest wart, abyśmy były w stanie oddawać mu wszystko nawet w tych największych trudnościach i  żyć w trwałej gotowości otwierania się jego woli.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/84

 • „Dawca wszelkich darów, Dawca nowego życia i nawrócenia, Stwórca wszelkiego początku pragnie odnowić i przekształtować nas samych. Jego miłość daruje nam się nieustannie i tylko czeka na naszą otwartość i gotowość. Gdy umożliwimy mu wejść?“

  Matka Wojciecha – okółnik 13/87- s.2

 • „Lecz dopóki Ewangelia jest w nas samą teorią obok innych teorii, tylko nauką obok innych nauk, i nie życiem, dowtedy nie możemy skosztować z jej siły i skuteczności.“

  Matka Wojciecha – okółnik 3/87

 • „Brońmy się przed przeciętnością. Nie poddawajmy się zmęczeniu i polowiczności, które sygnalizują, że nasza miłość chłodnieje.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/84

 • „Chociaż nie wiemy, dokąd prowadzi nas nasza droga życiowa, jednak wiemy, że będzie to droga bezgranicznej i milosierdnej miłości Bożej.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/88

 • „Tylko miłość pokorna i służąca, która prowadzi aż do ofiary z własnego życia, fascynuje i przekonuje i tych, którzy nie wierzą nam ani Kościołowi.“

  Matka Wojciecha – okółnik 15/87-s.6

 • „Tylko taki ideał ma porywczą moc i prowadzi do naśladowania, za którym stoi prawda życia i ofiary.“

  Matka Wojciecha – okółnik 4/87

 • „Maryja będzie naszą przewodniczką, abyśmy potrafiły włączyć się napęłno do dzieła zbawienia, abyśmy potrafiły żyć gorąco, wielkodusznie i niepodzielnie dla dzieła zbawienia.“

  Matka Wojciecha – okółnik 13/87

 • „Powinnyśmy prawdziwie wzrastać na przeszkodach. Nie mamy prawo się bać, gdyż Bóg jest z nami.“

  Matka Wojciecha – okółnik 4/87

 • „My, właśnie to my mamy się przyczyniać o wielkie dzieło  odnowy całego naroda.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/85

 • „Od każdej z nas zależy, jak pokręcą się dzieje świata (...).  Bóg pragnie naszej współpracy.“

  Matka Wojciecha – okółnik 9/85

 • „Nasze poszczenie i wyrzekanie się musi wyrastać z pragnienia Pana. Korzeniem naszej pokuty musi być miłość do Jezusa.“

  Matka Wojciecha – okółnik 3/85

 • „Nie zadowałajmy się przeciętnością! Dajmy się kształtować Duchowi Świętemu.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/85

 • „Nie zwlekajmy codziennie cóż sobie odmówić. Nasza asceza niechaj jest prawdziwa, abyśmy nie stały się trzcziną na wiotrze swoich sentymentów, niesforności, egoizmu, lenistwa i powierszchności.“

  Matka Wojciecha – okółnik 9/85

 • „Nie zapominajmy o tym, że Duch Święty działa i teraz, że wydarzenie Pięćdziesiątnicy wciąż się powtarza. Ta sama moc Ducha Świętego, która dzialała w pierwszej współnocie chrześciańskiej, pragnie ogarnąć i nas.”

  Matka Wojciecha – okółnik 13/87 – s.2

 • „Nie traćmy ufność i odwagę, nawet w naszych klęskach. Bóg pragnie stawać  się mocą słabych.“

  Matka Wojciecha – okółnik 20/87-s.2

 • „Oczyszczmy i opróżńmy swoje serce, aby Duch świętości mógł zadziałać w nas wolno, mocno, cicho, owszem tym skuteczniej, aby stał się naprawdę Duszą naszej duszy.“

  Matka Wojciecha – okółnik 6/85

 • „Pamiętajmy, że jubileusz jest wezwaniem. Święty Karol woła nas do radykalnego naśladowania Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie sięga  swojego szczytu w Krzyżu.“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/84

 • „Jest to miłość, która dodaje naszym uczynkóm prawą wartość.“

  Matka Vojtěcha – oběžník 41884

 • „Służmy Panu z radością! I naprawdę! Wiernie i z poświęceniem! Niezależnie od warunków.“

  Testament duchowy Matki Wojciechi – 11/87

 • „Głoś swoim życiem: „Zbliżyło się  Królestwo Boże. Nawróczcie się i wierzcie  w Ewangelię.“ (Mk 1,13)“

  Matka Wojciecha – okółnik 1/87

 • „Trwajcie w miłości i w ofierze! Pan Bóg jest tego wart!“

  Testament duchowy Matki Wojciechi – 11/87

 • „Zacznij odnowa! Z radością, z odwagą i z mocnym zaufaniem w Tego, który jest Wielki, Święty, – Miłosierdny."

  Matka Wojciecha – okółnik 17/84

Witajcie na stronie Czczigodnej Sługi Bożej

MATKI WOJCIECHI HASMANDOWEJ, SCB

25. 3. 1914 – 21. 1. 1988

i jej procesu beatyfikacyjnego

od 1996 roku