2016 - rok milosrdenství

Svatý otec František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. V rámci tohoto roku si chceme s Matkou Vojtěchou uvědomovat důležitost Božího i lidského milosrdenství, našeho slibu milosrdenství, našeho povolání v církvi. Tento rok je vyhlášen k 50 výročí po 2. vatikánském koncilu. Matka Vojtěcha se snažila o to, aby naše společenství v tom, co je naším posláním v církvi prošlo pokoncilní obnovou. Můžeme se na podkladě této její snahy povzbudit k hlubšímu přijetí učení tohoto koncilu, jak nás k tomu samotný milostivý rok vybízí, procházet zkušeností přijetí Božího milosrdenství.