Dopisy z vězení

NĚKOLIK DOPISŮ Z VĚZENÍ

Liturgický rok s Matkou Vojtěchou

Matku Vojtěchu stravovala horlivost pro Boží oslavu, pro liturgii. S jakou radostí sestrám rozdávala nový breviář, který si sestry vydaly samizdatem. Jak se starala o to, aby sestry do pokoncilní liturgie uvedla. Snažila se přiblížit sestrám události liturgického roku.

ADVENT, VÁNOCE, POSTNÍ DOBA, VELIKONOCE, DUCH SVATÝ

Často psala do komunit dopisy o svatých spojených s naší spiritualitou, o tom, jak nás mohou povzbuzovat na naší cestě.

MARIA a SVATÍ

Provázela naše společenství pokoncilní liturgickou obnovou a povzbuzovala nás na cestě ke svatosti.

MŠE SVATÁ, BREVIÁŘ, SVATOST ŽIVOTA

Myšlenky o řeholním životě

Uvádíme zde „slovíčka pro povzbuzení“ nejen pro sestry boromejky a zasvěcené osoby, ale pro všechny, kteří se chtějí povzbudit její horlivostí pro Boží věci.

ZASVĚCENÝ ŽIVOT

CHARISMA A SPIRITUALITA

PŘEDSTAVENÁ A MAGISTRA

KOMUNITA

SLUŽBA

SPOLEČNÝ ŽIVOT

Duchovní dědictví Matky Vojtěchy

Především v období, kdy vedla Kongregaci SCB od roku 1970 do její smrti, velmi intenzivně pracovala na pokoncilní obnově našeho společenství. Všecko podstatné pro zasvěcený život se snažila vyjádřit pod vedením Ducha svatého a ve spolupráci s odborníky. Zanechala nám velké duchovní bohatství.

VLASTNÍ CESTA

KONSTITUCE

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁVĚŤ

Z BOHATSTVÍ JEJÍCH POZNÁMEK

Z JEJÍCH TEXTŮ