Audio ke stažení

Konference o Matce Vojtěše

Matka Vojtěcha a pokoncilní obnova, její poselství pro dnešní dobu

se konala v Brně 14. září 2013 na biskupském gymnáziu.
Nabízíme vám přednášky v tištěné podobě nebo zvukový záznam:

1. Mgr. Remigie Češíková, postulátorka kauzy MV

2. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

3. Mgr. Pavel Pokorný

4. P. Dr. Jacek Kempa a překladatelka Mgr. Jindra Hubková  5. PhDr. František Shildberger

6. Mgr. Remigie Češíková SCB


7. P. Prof. Jaroslav Brož


8. SM. Joannes Sedláčková a SM. Eucharistiana Tarandová


9. P. Vojtěch Kodet, O.Carm

Reportáž z Konference o Matce Vojtěše - Brno 26. 10. 2013

Poslechněte si z Audioarchivu Radia Proglas
reportáž - "Matka Vojtěcha - Statečný svědek víry"
Vysílání připravil pan redaktor Luděk Strašák.

Věrná až k smrti

Několik svědectví o životě Matky Vojtěchy od očitých svědků.
Věrná až k smrti - část 1.mp3
Věrná až k smrti - část 2.mp3

Boromejské tajemství

Tři přednášky Matky Vojtěchy ve Znojmě-Hradišti o podstatě boromejské spirituality.
1. přednáška.mp3
2. přednáška.mp3
3. přednáška.mp3

Matka Bolestná

Formace sester

Instrukce Matky Vojtěchy k různým oblastem řeholního života

Spiritualita boromejek
Povolaná k ukřižovanosti
Duchovní strava
Boromejské tajemství
Začátek boromejského tajemství
Teologie boromejského tajemství
Jádro činnosti
Askeze boromejky
Eucharistie v našem životě
Svědectví řeholního života
Chudoba a kajícnost
Kajícnost
Pravdivost obnovy
Sliby a jejich obnova