Publikace ke stažení

KNIHY O MATCE VOJTĚŠE

Matka Vojtěcha

Vyprávění o velké služebnici Boží od Marie Holkové
(životopisný román) napsaný v roce 1992 a znovu vydaný 2013 nakladatelství Cesta – Brno.

Ke stažení ZDE

Láska smrtí nekončí

Život Matky Vojtěchy Hasmandové,
sestavila Matka Inviolata Krupková SCB hned po smrti, jako nekrolog.

Čtvrté přepracované vydání,
Kostelní Vydří 2013

Ke stažení ZDE

Ke stažení slovenská verze SK.pdf

Matka Vojtěcha služebnice Boží Statečný svědek víry

Tato knížka je rozšířením putovní výstavy k jubilejnímu roku Matky Vojtěchy, ve kterém jsme si připomněly 25 let od její smrti a sto let od narození.

Napsala SM. Remigie Češíková,
2013 nakladatelství Řád – Praha.

Ke stažení ZDE

Jsem v dlani Boží - dopisy z vězení

Osobní dopisy z období 1952 – 1960, autorkou je sama Matka Vojtěcha.

Sestavila SM. Remigie Češíková, postulátorka římské části beatifikačního procesu Matky Vojtěchy. 2013 nakladatelství Cesta – Brno.

Ke stažení ZDE

Vedena Duchem Svatým

Matka Vojtěcha a pokoncilní obnova, její poselství pro dnešní dobu. Tento sborník prezentuje výsledky konference, která se uskutečnila dne 14. 9. 2013 na Biskupském gymnáziu v Brně.

Sestavila SM. Remigie Češíková
vydalo Kostelní Vydří 2014

Ke stažení ZDE

Novéna

se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou

Sestavil Mons. ThDr. Josef Laštovica

a SM. Remigie Češíková SCB

Ke stažení ZDE

Očekávejme příchod Ducha svatého

Text novény je připraven z textů Matky Vojtěchy, který nám zanechala v průběhu její služby generální představené.

Sestavila SM. Remigie Češíková SCB

Ke stažení ZDE

V roce 2022 nás provázel v našem společenství sv. Karel Boromejský.

Matka Vojtěcha psala sestrám v průběhu své služby dopisy ke svátku tohoto našeho nebeského ochránce. Zde se můžete seznámit s její pokoncilní snahou o nové vyjádření naší spirituality.

V textu jsou vybrané citáty z jejích dopisů a Kapitul obnovy řeholního života, ale zájemce si může přečíst pomocí QR kódu celý text.

PDF      DOCX