Aktuality

110. výročí narození Matky Vojtěchy

70 let od monstrprocesu "Jarolímek a spol."

19. 9. 2023 uplynulo 70 let od monstrprocesu "Jarolímek a spol." - osm sester boromejek, představených komunit v Jižních Čechách, pět kněží a jedna žena laička.V Písku, po roce vazební věznice ODSOUZENI 19. září 1953 pro velezradu.

https://www.youtube.com/watch?v=C0CsnO5gEd8

Sestra Vojtěcha Hasmandová dostala 8 let komunistického vězení za velezradu a jako vatikánská špionka. (České Budějovice, Písek, Pardubice, Praha Pankrác).Inspirována písní svaté Terezie Veliké: „Jsem Vaše, pro Vás jsem se narodila, co přikazujete, abych udělala?“ vyjadřuje postoj k nespravedlivému odsouzení tvůrčí odevzdaností do Božích rukou. Nespravedlivé odsouzení a velmi zjednodušené prostředí vězení začala přetvářet v bohoslužbu. Zvítězila nad režimem zamýšlenou životní újmou. Báseň volně cituje v dopisech z Pankráce: „Slova Terezie Velké, o které se zatím jen snažím: ‚Tvá jsem, Tobě zrozená – Ty víš! Co mně konat nařídíš? Naděl bohatství, či nouze, dnů, v nichž žal či radostno je, jásot dej, či nářek pouze, sladkost, slunce bez závoje, všeho jsem se zřekla již. - Co mně konat nařídíš.‘„A mně se nedaří zle. V duši je mi radostno, věřte! Ba mohu Vám říci, že s radostí vítám každý den, abych znovu začínala a dosvědčovala skutkem myšlenku: ‘Můj velký, dobrý Bože, ráda opravdu ráda!’ Tím vše kladné či záporné dostává pečeť lásky, a to je krásné, že? Pak vzpomínám na Tereziino ‘Tvá jsem’.“ „Jsem v rukou Božích a tam i Vás denně kladu.“Nejen ve vězení, ale daleko později, pod vedením P. Urbana vyjadřuje tuto myšlenku Tvá jsem, jako slovo srdce. Provází ji odevzdanost do Otcovy vůle až do posledního dechu života.

https://www.boromejky.cz/matka-vojtecha


Brožurka novény k Duchu Svatému

Začátkem června 2023 vyšla brožurka novény k Duchu Svatému. 

Text je připraven z textů Matky Vojtěchy, který nám zanechala v průběhu její služby generální představené.

Obsah celé publikace najdete na stránce PUBLIKACE KE STAŽENÍ.Milí přátelé,
v těchto dnech jsme zrušili běžný účet u KB 27-2072820437/0100, který byl určen pro kanonizační řízení Matky Vojtěchy Hasmandové a byl už zastaralý.
Založily jsme nový účet.
Peněžité příspěvky na probíhající kanonizační řízení je možné zasílat na účet:
ČSOB 311667734/0300, VS 1988.
Za každý dar srdečné Pán Bůh zaplať.

Ke 109. narozeninám Matky Vojtěchy 25. března 2023

Sestra Remigie popisuje, jak prožívaly pokoncilní obnovu pod vedením Matky Vojtěchy v duchu synodálního procesu, kterým žije Církev v dnešní době. 3 minutový příspěvek do pořadu Sním s ním odvysílaném na TV Noe 20. března 2023.
Zmíněný díl se věnoval otázkám: Jaké je dnes postavení a role žen v církvi? Proč patří tato otázka mezi stěžejní témata synodálních setkávání po celém světě? Odpovědi na tyto otázky hledali společně s Klárou Jirsovou a P. Michaelem Špilarem. Tento příspěvek je k 109. narozeninám Matky Vojtěchy 25. března 2023. Celý pořad dostupný ve Videotéce: https://www.tvnoe.cz/porad/36871-snim...“

35. výročí smrti ctihodné Matky Vojtěchy

‚Najednou mimo očekávání Matka Vojtěcha nabyla umírajícího vzezření. Když jsme se u ní shromáždily, jasné světlo plného vědomí zazářilo z její tváře, rozpřáhla paže ve tvaru kříže, ačkoliv předtím rukama vůbec nepohnula, oči obrátila v sloup a k údivu všech přítomných volala hlasitě: ‚Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše! Ježíši, Maria, miluji, miluji, … miluji.‘

Měla zcela jasný hlas, ačkoliv předtím už nevydala hlásku. Zeptaly jsme se jí, jestli chce svaté přijímání. Zvolala: ‚Rychle, rychle!‘ Po svatém přijímání byla radostná jakoby bez příznaků nemoci.

Obnovila sliby. Recitovaly jsme je s ní a když došlo k pauze – ‚Já sestra Marie‘ a nikdo neměl odvahu pronést její jméno, zvolala hlasitě ‚Vojtěcha Hasmandová‘.

 Potom jsme zpívaly její oblíbené písně.

Když komunita odešla, sedly jsme si k ní a ona se s láskou dívala na své asistentky a říkala: ‚Duchem budu stále s Vámi.‘ Potom opět upadla do spánku. Nebyl to ještě konec, ale začátek nejtěžších chvil.‘

(18. ledna 1988)

V roce 2022 nás provázel v našem společenství sv. Karel Boromejský.

Matka Vojtěcha psala sestrám v průběhu své služby dopisy ke svátku tohoto našeho nebeského ochránce. Zde se můžete seznámit s její pokoncilní snahou o nové vyjádření naší spirituality.

V textu jsou vybrané citáty z jejích dopisů a Kapitul obnovy řeholního života, ale zájemce si může přečíst pomocí QR kódu celý text.

PDF      DOCX

https://www.tvnoe.cz/porad/34276-pokoj-vam-modlitba-za-mir

Modlitbu za mír na Ukrajině jsme provázely písní sestry Karoly a příběhem Matky Vojtěchy ve vztahu k Rusku, kdy se zvláště po zkušenosti 8 letého komunistického vězení modlila za obrácení Ruska modlitbu Stabat Mater s rozpjatými pažemi. Tato modlitba zapadá do kontextu 70. výročí jejího uvěznění a uvěznění našich sester v roce 1952.

 

Záznam z debaty o Matce Vojtěše z Dominikánské 8 z 31.3.2022:

http://dominikanska8.cz/akce_archiv.php?id=517

https://youtu.be/krYcgfZX6LQ

A pár fotek:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a7ac9604-08f5-4269-9c06-206f1fa9a4b0

 

Slova P. Benedikta Mohelníka OP, který moderoval debatu:

„Když se nad tím zamýšlím, domnívám se, že příběh s. Vojtěchy má velký potenciál, protože je nepochybně obdivuhodnou svědkyní křesťanské věrnosti a statečnosti.“

Narozeniny pro nebe

Dne 1. ledna 2022 si vzpomeneme na Matku Vojtěchu. Je to její den narozenin pro nebe. Zemřela před 34 lety, v roce 1988. Po intenzívní službě generální představené odchází na věčnost v den sv. Anežky Římské. V tento den dosáhla svého cíle, o kterém s velkou vírou a nadějí hovořila a psala v posledních dopisech.

Patří jí i od nás vděčná vzpomínka na plodná léta jejího zasvěceného života žitého s velkou horlivostí a pod vedením Ducha svatého pro Boha a své společenství sester. Ať odpočívá v pokoji a Pán ať se na ní oslaví.

Vánoce s Matkou Vojtěchou

21. ledna 2022 uplyne další rok od požehnané smrti Matky Vojtěchy a v tomto roce si budeme připomínat 70 let od jejího zatčení, ke kterému došlo 10. září 1952.
A protože se blíží Vánoce, článek je napsaný o ní, jak prožívala osmero Vánoc ve vězení.
Když se pak stala generální představenou v roce 1970, napsala sestrám první přání k Vánocům

Rozhovor v Radiu Proglas

Studio Brno
Datum a čas vysílání: 23. 8. 2021, 20:15
Autor: Jaroslava Otradovcová
Interpret: Remigie Češíková z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Cyklus: Z regionálních studií
Název pořadu: Jsem v Boží dlani. Odkaz Matky Vojtěchy Hasmandové.
Pořad studia Brno se věnuje boromejce Vojtěše Hasmandové, která byla téměř osm let vězněna komunistickým režimem. Poté se ujala úkolu generální představené a provedla společenství sester pokoncilní obnovou přes to, že jí to znemožňovala „železná opona“. V současnosti probíhá její kanonizační proces, který spolu s životem a odkazem této služebnice Boží přiblíží postulátorka řízení Remigie Češíková.
Pořad si můžete poslechnout ZDE

Osvědčení o účasti Matky Vojtěchy v odboji proti komunismu

Před 67 lety, 10. 9. 1952, byla Matka Vojtěcha spolu s P. R. Jančou a sestrami z komunity v Prachaticích v Neumanneu zatčena. Ve stejný den, 10. 9. 2019, přišlo z Ministerstva obrany ČR Osvědčení Matky Vojtěchy potvrzující, že byla v době nesvobody účastnicí odboje a odporu proti komunismu. Získala tak status účastníka odboje a odporu proti komunismu – 3. odboje.

Pamětní deska v Huštěnovicích

V neděli 19. 5. 2019 byla v rodné vesnici Matky Vojtěchy v Huštěnovicích při mši svaté slavnostně posvěcena pamětní deska u příležitosti 105. výročí jejího narození. Tato deska bude umístěna ve farním kostele sv. Anny. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Velká účast místního lidu svědčila o tom, jak moc si své rodačky váží. Více si můžete přečíst ZDE.
ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií.

Životopis Matky Vojtěchy vydán v italštině

19. 5. 2016 se uskutečnila prezentace knížky o Matce Vojtěše vydané v italštině - Coraggiosa testimone della fede - o ní proběhla zpráva ve vatikánském rozhlase:článek a poslech.

Putovní výstava o Matce Vojtěše

V roce víry 2013, v roce Jubilea sv. Cyrila a Metoděje, jsme slavily jubileum Matky Vojtěchy: od 21. 1. 2013, kdy uplynulo 25 let od její smrti, až do 25. 3. 2014, kdy jsme si slavnostní liturgií v jejím rodišti připomněly sto let od jejího narození. K tomuto jubileu vznikla putovní výstava:
STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY – která i po skončení jubilea stále putuje. Do poloviny roku 2015 navštívila 72 míst a zatím putuje dále.

Březen 2016: Sušice - kostel Sv. Václava

Leden 2016: Kůsov - Stachy

Zde se můžete podívat na panely putovní  výstavy 1-89-15 a historii jejího putování najdete ZDE.

První panel výstavy

Jubilejní rok Matky Vojtěchy (2013 - 2014)

21. ledna 2013 uplynulo 25 let od její smrti ve Znojmě – Hradišti

a 25. 3. 2014 uplynulo 100 let od jejího narození v Huštěnovicích.

A o jeho průběhu  VÍCE ZDE

Otevření Domu Matky Vojtěchy v Prachaticích 2012

10. 9. 2012, v den 60. výročí uvěznění Matky Vojtěchy, tehdejší představené kláštera, byl otevřen dům pro péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou. VÍCE ZDE

 

    Rekonstrukce rodného domu 

    sv. Jana Nepomuka Neumanna

     Tento dům dostala jeho rodná sestra sv. Jana Nep. Neumanna a pozdější boromejka SM. Karolína.

     Zde působila Matka Vojtěcha v roce 1950 - 1952. 

     O historii tohoto domu i jeho současnosti VÍCE ZDE

Archív a prezentační místnost Matky Vojtěchy v Praze

Nepřeberné množství písemného dědictví Matky Vojtěchy je soustředěno v její prezentační místnosti v generálním domě sester boromejek v Notburce, Šporkova 12, Praha 1. Některé z jejích dopisů a textů najdete v sekci Dopisy a texty Matky Vojtěchy.


MATKA VOJTĚCHA V ČASOPISECH A KNIHÁCH
PREZENTACE A FILMY

Notburga

Hradiště

Znojmo Hradiště a pamětní místnost Matky Vojtěchy

V prostorách křížovnického probošství ve Znojmě - Hradišti našly sestry boromejky od roku 1958 nový domov po vypovězení z pražského mateřince Pod Petřínem na Malé Straně. Zde prožila Matka Vojtěcha nejplodnější období svého života. V roce 2006 z tohoto domu odešly. Nyní zde křížovníci připravují pamětní síň Matky Vojtěchy v místě, kde žila a zamřela.

FOTOGRAFIE HRADIŠTĚ A SESTER

HISTORIE DOMU

Prachatice a prezentační místnost M. Vojtěchy

V rodném domě svatého Jana Nepomuka Neumanna nyní probíhá rekonstrukce domu. Připravuje se zde také prezentační místnost Matky Vojtěchy a sv. Jana.  Ona zde prožila jen dva roky, ale zato toto období bylo velmi dramatické. 10. 9. 1952 byla  v tomto domě zatčena, uvězněna a později udsouzena pro velezradu k osmi letům vězení za ukrývání mladého františkána, který unikl likvidaci vlastního kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. Ona přijala tento riskantní úkol od své generální představené Matky Bohumily Langrové v poslušnosti. Ta jí vtiskla do ruky obrázek s větou - Věrně až k smrti.

AKTUALITY Z REKONSTRUKCE A PŘÍPRAVA PRESENTAČNÍ MÍSTNOSTI

Svatý Jan Nepomuk Neumann

2016 – Rok milosrdenství

Svatý otec František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. V rámci tohoto roku si chceme s Matkou Vojtěchou uvědomovat důležitost Božího i lidského milosrdenství, našeho slibu milosrdenství, našeho povolání v církvi. Tento rok je vyhlášen k 50 výročí po 2. vatikánském koncilu. Matka Vojtěcha se snažila o to, aby naše společenství v tom, co je naším posláním v církvi prošlo pokoncilní obnovou. Můžeme se na podkladě této její snahy povzbudit k hlubšímu přijetí učení tohoto koncilu, jak nás k tomu samotný milostivý rok vybízí, procházet zkušeností přijetí Božího milosrdenství.

Matka Vojtěcha v médiích

V průběhu kanonizačního řízení od roku 1996 až dodnes bylo o Matce Vojtěše, zvláště v jejím jubilejním roce, publikováno v mnoha časopisech a sdělovacích prostředcích nespočet článků, pořadů a mediálních zpráv. Byly napsány knížky a můžeme se o ní dočíst i na facebooku.

www.facebook.com/MatkaVojtecha
Radio Vaticana
Lidovky.cz http://ldvk.cz/H1R
Tyden.cz
Parlamentní listy 
Zpravodajství - Svět
Zprávy IDNES.CZ
Tiskové středisko České biskupské konference
Český Rozhlas
Radio.cz
Česká televize 
Šumperský deník

Na Blogu
Dokument z Paměti národa