Aktuality


Milí přátelé,
v těchto dnech jsme zrušili běžný účet u KB 27-2072820437/0100, který byl určen pro kanonizační řízení Matky Vojtěchy Hasmandové a byl už zastaralý.
Založily jsme nový účet.
Peněžité příspěvky na probíhající kanonizační řízení je možné zasílat na účet:
ČSOB 311667734/0300, VS 1988.
Za každý dar srdečné Pán Bůh zaplať.

Ke 109. narozeninám Matky Vojtěchy 25. března 2023

Sestra Remigie popisuje, jak prožívaly pokoncilní obnovu pod vedením Matky Vojtěchy v duchu synodálního procesu, kterým žije Církev v dnešní době. 3 minutový příspěvek do pořadu Sním s ním odvysílaném na TV Noe 20. března 2023.
Zmíněný díl se věnoval otázkám: Jaké je dnes postavení a role žen v církvi? Proč patří tato otázka mezi stěžejní témata synodálních setkávání po celém světě? Odpovědi na tyto otázky hledali společně s Klárou Jirsovou a P. Michaelem Špilarem. Tento příspěvek je k 109. narozeninám Matky Vojtěchy 25. března 2023. Celý pořad dostupný ve Videotéce: https://www.tvnoe.cz/porad/36871-snim...“

35. výročí smrti ctihodné Matky Vojtěchy

‚Najednou mimo očekávání Matka Vojtěcha nabyla umírajícího vzezření. Když jsme se u ní shromáždily, jasné světlo plného vědomí zazářilo z její tváře, rozpřáhla paže ve tvaru kříže, ačkoliv předtím rukama vůbec nepohnula, oči obrátila v sloup a k údivu všech přítomných volala hlasitě: ‚Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše! Ježíši, Maria, miluji, miluji, … miluji.‘

Měla zcela jasný hlas, ačkoliv předtím už nevydala hlásku. Zeptaly jsme se jí, jestli chce svaté přijímání. Zvolala: ‚Rychle, rychle!‘ Po svatém přijímání byla radostná jakoby bez příznaků nemoci.

Obnovila sliby. Recitovaly jsme je s ní a když došlo k pauze – ‚Já sestra Marie‘ a nikdo neměl odvahu pronést její jméno, zvolala hlasitě ‚Vojtěcha Hasmandová‘.

 Potom jsme zpívaly její oblíbené písně.

Když komunita odešla, sedly jsme si k ní a ona se s láskou dívala na své asistentky a říkala: ‚Duchem budu stále s Vámi.‘ Potom opět upadla do spánku. Nebyl to ještě konec, ale začátek nejtěžších chvil.‘

(18. ledna 1988)

V roce 2022 nás provázel v našem společenství sv. Karel Boromejský.

Matka Vojtěcha psala sestrám v průběhu své služby dopisy ke svátku tohoto našeho nebeského ochránce. Zde se můžete seznámit s její pokoncilní snahou o nové vyjádření naší spirituality.

V textu jsou vybrané citáty z jejích dopisů a Kapitul obnovy řeholního života, ale zájemce si může přečíst pomocí QR kódu celý text.

PDF      DOCX

https://www.tvnoe.cz/porad/34276-pokoj-vam-modlitba-za-mir

Modlitbu za mír na Ukrajině jsme provázely písní sestry Karoly a příběhem Matky Vojtěchy ve vztahu k Rusku, kdy se zvláště po zkušenosti 8 letého komunistického vězení modlila za obrácení Ruska modlitbu Stabat Mater s rozpjatými pažemi. Tato modlitba zapadá do kontextu 70. výročí jejího uvěznění a uvěznění našich sester v roce 1952.

 

Záznam z debaty o Matce Vojtěše z Dominikánské 8 z 31.3.2022:

http://dominikanska8.cz/akce_archiv.php?id=517

https://youtu.be/krYcgfZX6LQ

A pár fotek:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a7ac9604-08f5-4269-9c06-206f1fa9a4b0

 

Slova P. Benedikta Mohelníka OP, který moderoval debatu:

„Když se nad tím zamýšlím, domnívám se, že příběh s. Vojtěchy má velký potenciál, protože je nepochybně obdivuhodnou svědkyní křesťanské věrnosti a statečnosti.“

Narozeniny pro nebe

Dne 1. ledna 2022 si vzpomeneme na Matku Vojtěchu. Je to její den narozenin pro nebe. Zemřela před 34 lety, v roce 1988. Po intenzívní službě generální představené odchází na věčnost v den sv. Anežky Římské. V tento den dosáhla svého cíle, o kterém s velkou vírou a nadějí hovořila a psala v posledních dopisech.

Patří jí i od nás vděčná vzpomínka na plodná léta jejího zasvěceného života žitého s velkou horlivostí a pod vedením Ducha svatého pro Boha a své společenství sester. Ať odpočívá v pokoji a Pán ať se na ní oslaví.

Vánoce s Matkou Vojtěchou

21. ledna 2022 uplyne další rok od požehnané smrti Matky Vojtěchy a v tomto roce si budeme připomínat 70 let od jejího zatčení, ke kterému došlo 10. září 1952.
A protože se blíží Vánoce, článek je napsaný o ní, jak prožívala osmero Vánoc ve vězení.
Když se pak stala generální představenou v roce 1970, napsala sestrám první přání k Vánocům

Rozhovor v Radiu Proglas

Studio Brno
Datum a čas vysílání: 23. 8. 2021, 20:15
Autor: Jaroslava Otradovcová
Interpret: Remigie Češíková z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Cyklus: Z regionálních studií
Název pořadu: Jsem v Boží dlani. Odkaz Matky Vojtěchy Hasmandové.
Pořad studia Brno se věnuje boromejce Vojtěše Hasmandové, která byla téměř osm let vězněna komunistickým režimem. Poté se ujala úkolu generální představené a provedla společenství sester pokoncilní obnovou přes to, že jí to znemožňovala „železná opona“. V současnosti probíhá její kanonizační proces, který spolu s životem a odkazem této služebnice Boží přiblíží postulátorka řízení Remigie Češíková.
Pořad si můžete poslechnout ZDE

Osvědčení o účasti Matky Vojtěchy v odboji proti komunismu

Před 67 lety, 10. 9. 1952, byla Matka Vojtěcha spolu s P. R. Jančou a sestrami z komunity v Prachaticích v Neumanneu zatčena. Ve stejný den, 10. 9. 2019, přišlo z Ministerstva obrany ČR Osvědčení Matky Vojtěchy potvrzující, že byla v době nesvobody účastnicí odboje a odporu proti komunismu. Získala tak status účastníka odboje a odporu proti komunismu – 3. odboje.

Pamětní deska v Huštěnovicích

V neděli 19. 5. 2019 byla v rodné vesnici Matky Vojtěchy v Huštěnovicích při mši svaté slavnostně posvěcena pamětní deska u příležitosti 105. výročí jejího narození. Tato deska bude umístěna ve farním kostele sv. Anny. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Velká účast místního lidu svědčila o tom, jak moc si své rodačky váží. Více si můžete přečíst ZDE.
ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií.

Životopis Matky Vojtěchy vydán v italštině

19. 5. 2016 se uskutečnila prezentace knížky o Matce Vojtěše vydané v italštině - Coraggiosa testimone della fede - o ní proběhla zpráva ve vatikánském rozhlase:článek a poslech.

Putovní výstava o Matce Vojtěše

V roce víry 2013, v roce Jubilea sv. Cyrila a Metoděje, jsme slavily jubileum Matky Vojtěchy: od 21. 1. 2013, kdy uplynulo 25 let od její smrti, až do 25. 3. 2014, kdy jsme si slavnostní liturgií v jejím rodišti připomněly sto let od jejího narození. K tomuto jubileu vznikla putovní výstava:
STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY – která i po skončení jubilea stále putuje. Do poloviny roku 2015 navštívila 72 míst a zatím putuje dále.

Březen 2016: Sušice - kostel Sv. Václava

Leden 2016: Kůsov - Stachy

Zde se můžete podívat na panely putovní  výstavy 1-89-15 a historii jejího putování najdete ZDE.

První panel výstavy

Jubilejní rok Matky Vojtěchy (2013 - 2014)

21. ledna 2013 uplynulo 25 let od její smrti ve Znojmě – Hradišti

a 25. 3. 2014 uplynulo 100 let od jejího narození v Huštěnovicích.

A o jeho průběhu  VÍCE ZDE

Otevření Domu Matky Vojtěchy v Prachaticích 2012

10. 9. 2012, v den 60. výročí uvěznění Matky Vojtěchy, tehdejší představené kláštera, byl otevřen dům pro péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou. VÍCE ZDE

 

    Rekonstrukce rodného domu 

    sv. Jana Nepomuka Neumanna

     Tento dům dostala jeho rodná sestra sv. Jana Nep. Neumanna a pozdější boromejka SM. Karolína.

     Zde působila Matka Vojtěcha v roce 1950 - 1952. 

     O historii tohoto domu i jeho současnosti VÍCE ZDE

Archív a prezentační místnost Matky Vojtěchy v Praze

Nepřeberné množství písemného dědictví Matky Vojtěchy je soustředěno v její prezentační místnosti v generálním domě sester boromejek v Notburce, Šporkova 12, Praha 1. Některé z jejích dopisů a textů najdete v sekci Dopisy a texty Matky Vojtěchy.


MATKA VOJTĚCHA V ČASOPISECH A KNIHÁCH
PREZENTACE A FILMY

Notburga

Hradiště

Znojmo Hradiště a pamětní místnost Matky Vojtěchy

V prostorách křížovnického probošství ve Znojmě - Hradišti našly sestry boromejky od roku 1958 nový domov po vypovězení z pražského mateřince Pod Petřínem na Malé Straně. Zde prožila Matka Vojtěcha nejplodnější období svého života. V roce 2006 z tohoto domu odešly. Nyní zde křížovníci připravují pamětní síň Matky Vojtěchy v místě, kde žila a zamřela.

FOTOGRAFIE HRADIŠTĚ A SESTER

HISTORIE DOMU

Prachatice a prezentační místnost M. Vojtěchy

V rodném domě svatého Jana Nepomuka Neumanna nyní probíhá rekonstrukce domu. Připravuje se zde také prezentační místnost Matky Vojtěchy a sv. Jana.  Ona zde prožila jen dva roky, ale zato toto období bylo velmi dramatické. 10. 9. 1952 byla  v tomto domě zatčena, uvězněna a později udsouzena pro velezradu k osmi letům vězení za ukrývání mladého františkána, který unikl likvidaci vlastního kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. Ona přijala tento riskantní úkol od své generální představené Matky Bohumily Langrové v poslušnosti. Ta jí vtiskla do ruky obrázek s větou - Věrně až k smrti.

AKTUALITY Z REKONSTRUKCE A PŘÍPRAVA PRESENTAČNÍ MÍSTNOSTI

Svatý Jan Nepomuk Neumann

2016 – Rok milosrdenství

Svatý otec František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. V rámci tohoto roku si chceme s Matkou Vojtěchou uvědomovat důležitost Božího i lidského milosrdenství, našeho slibu milosrdenství, našeho povolání v církvi. Tento rok je vyhlášen k 50 výročí po 2. vatikánském koncilu. Matka Vojtěcha se snažila o to, aby naše společenství v tom, co je naším posláním v církvi prošlo pokoncilní obnovou. Můžeme se na podkladě této její snahy povzbudit k hlubšímu přijetí učení tohoto koncilu, jak nás k tomu samotný milostivý rok vybízí, procházet zkušeností přijetí Božího milosrdenství.

Matka Vojtěcha v médiích

V průběhu kanonizačního řízení od roku 1996 až dodnes bylo o Matce Vojtěše, zvláště v jejím jubilejním roce, publikováno v mnoha časopisech a sdělovacích prostředcích nespočet článků, pořadů a mediálních zpráv. Byly napsány knížky a můžeme se o ní dočíst i na facebooku.

www.facebook.com/MatkaVojtecha
Radio Vaticana
Lidovky.cz http://ldvk.cz/H1R
Tyden.cz
Parlamentní listy 
Zpravodajství - Svět
Zprávy IDNES.CZ
Tiskové středisko České biskupské konference
Český Rozhlas
Radio.cz
Česká televize 
Šumperský deník

Na Blogu
Dokument z Paměti národa