Modlitby na přímluvu Matky Vojtěchy Hasmandové

Modlitba za blahořečení

Nejsvětější Boží Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, tobě se klaníme, tebe chválíme, tobě vzdáváme díky za všechny dary a milosti, kterými jsi obdařil svou věrnou služebnici Matku Vojtěchu.

Prosíme tě, ukaž na ní moc své lásky a velikost svého milosrdenství tím, že nám dopřeješ její blahořečení. O to tě s důvěrou pokorně prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za různé potřeby

Všemohoucí věčný Bože,

tvá služebnice Matka Vojtěcha přijala s láskou a opravdovostí tvé volání ke službě a zůstala mu statečně věrná i v těžkostech.

S vnitřní svobodou a radostí přinášela oběti pro růst tvého království. S důvěrou v moudrost církve vedla společenství, které jí bylo svěřené, a laskavě a velkodušně pomáhala všem, kdo se na ni obraceli.

Pane, předkládáme ti své naléhavé prosby (…) a dovoláváme se přímluvy Matky Vojtěchy s důvěrou ve vyslyšení.

Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, který v jednotě s Duchem svatým s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modlitba za uzdravení

Všemohoucí věčný Bože, bezpečné útočiště trpících, dovoláváme se tvé milosrdné lásky a prosíme, shlédni na nemocného (nemocnou) ……… a na přímluvu naší Matky Vojtěchy navrať mu (jí) zdraví, aby tě opět mohl(a) chválit a tobě sloužit, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Novéna s Matkou Vojtěchou – ke stažení ZDE - pdf

Letáčky s modlitbou a daty – ke stažení ZDE - doc

Fotografie s modlitbou Obrázek - CZ.pdf

Modlitební skupina Matky Vojtěchy

Milé sestry, naši spolupracovníci a přátelé,

nyní je u konce zkoumání života Matky Vojtěchy Hasmandové. 6. 12. 2014 byla Svatým otcem Františkem potvrzena heroicita ctností této naší sestry. Toto se událo poprvé v historii našeho boromejského společenství. Věřím, že je tato událost milá Bohu i nám lidem. Matka Vojtěcha je pro nás příkladem a naší přímluvkyní. V naší zemi se zařadila mezi ctihodnou Mladu a ctihodného Martina Středu. Doufám, že kanonizační proces bude pokračovat.

Ještě dříve než začal diecézní proces s Matkou Vojtěchou, v roce 1993, asi 60 sester vytvořilo modlitební skupinu za její blahořečení. Většina těchto sester už je na věčnosti a nyní je zapotřebí, aby se modlitební skupina utvořila nově. Proto se obracím na všechny sestry, naše spolupracovníky a věřící, i na ty, kteří se na tento úmysl už modlí, aby se nově přihlásili.

Je čas prosit o zázrak, prosit o to, aby nebe potvrdilo vyjádření Svatého otce a mohl proces pokračovat k blahořečení a dále.

Přihláškou na sebe beru zcela dobrovolně, že se budu na tento úmysl modlit. A abychom se v modlitbě sjednotili, nabízím k tomu tento program:

1) Můžete si vybrat, jestli se budete modlit novénu s MV nebo modlitbu za uzdravení, nebo modlitbu za blahořečení. Anebo je střídat:

2) Proto harmonogram modlitby by mohl být tento: od 1. do 9. dne v měsíci a pak od 11. dne do 19. dne a od 21. – 29. dne v měsíci. Ostatní dny by byla pauza. Ale je také možné se vytrvale modlit každý den na úmysl:

ZA BLAHOŘEČENÍ MATKY VOJTĚCHY.

ZA NOVÝ DOROST

ZA UZDRAVENÍ (…)

K přihlášení stačí napsat na adresu: postulacemv@boromejky.cz: Přihlašuji se do skupiny Matky Vojtěchy.

Mým úkolem bude podávat skupině zprávy o prosbách k přímluvné modlitbě, anebo o stavu těch, za které se modlíme, protože k blahořečení je třeba vyprosit zázrak, a proto se modlíme za ty, kteří se nám takto v modlitbě svěřují. Pokud by bylo něco nejasné, tak mi prosím napište.                                                                              SM. Remigie Češíková SCB