Archiv a prezentační místnost Matky Vojtěchy v Praze

Nepřeberné množství písemného dědictví Matky Vojtěchy je soustředěno v její prezentační místnosti v generálním domě sester boromejek v Notburce, Šporkova 12, Praha 1. Některé z jejích dopisů a textů najdete v sekci Dopisy a texty Matky Vojtěchy.

MATKA VOJTĚCHA V ČASOPISECH A KNIHÁCH
PREZENTACE A FILMY