Otevření Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích 10. 9. 2012

Matka Vojtěcha Hasmandová – boromejka, politická vězeňkyně, později generální představená Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, žena, která s vytrvalostí a odvahou pracovala na obnově řeholních komunit v době komunistického režimu, v období, které si kladlo za cíl likvidaci života církve.

Na její život vzpomněla Matka Bohuslava Kubačáková, generální představená boromejek, se sestrou Alenou Bártovou.

Projev Matky Bohuslavy při slavnostním otevření Domova

Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích byl otevřen v den 60. výročí uvěznění tehdejší představené kláštera. V jedné části objektu Kongregace SCB byl otevřen dům pro péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou.

(fotografie z otvírání domu)

(foto z časopisu)