Pamětní deska v Huštěnovicích

V neděli 19. 5. 2019 byla v rodné vesnici Matky Vojtěchy v Huštěnovicích při mši svaté slavnostně posvěcena pamětní deska u příležitosti 105. výročí jejího narození. Tato deska bude umístěna ve farním kostele sv. Anny. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Velká účast místního lidu svědčila o tom, jak moc si své rodačky váží. Z našich sester se této slavnosti zúčastnily: s. Remigie, s. Clemens, s. Alena, s. Jana Pavla, s. Evangelista, s. Immaculata a s. Xavera. Sestra Remigie, četla jedno z čtení, sestra Alena přímluvy, sestra Clemens nesla v obětním průvodu zasklenou a zarámovanou fotku Matky Vojtěchy, sestra Immaculata s jednou příbuznou nesly obětní dary. Zpěv při mši svaté doprovázela na varhany sestra Evangelista a sestra Jana Pavla krásně zazpívala dvě hudební vložky. V kázání pan arcibiskup Jan Graubner zdůraznil, že máme milovat lidi, jako je miluje Bůh a zmínil i lásku k bližním Matky Vojtěchy a také lásku k nepřátelům, kterou projevovala zvláště při pobytu ve vězení. 
Účastníky pozdravil místní pan farář Miroslav Suchomel, příbuzný Matky Vojtěchy velvyslanec v Oslu JUDr. Jaroslav Knot Ph.D. a starosta obce Huštěnovice Aleš Richtr.
Po mši svaté byl pro pozvané hosty připraven oběd ve zdejším kulturním domě, kde jsme si mohli všichni popovídat. V krátkém projevu před přípitkem, který pronesla sestra Remigie, povzbudila všechny přítomné, aby následovali příklad, který nám dala Matka Vojtěcha. Farníkům i příbuzným jsme rozdaly obrázky i knihy o Matce Vojtěše a CD Boromejské cantate.
ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií.