Aktuality

Osvědčení o účasti Matky Vojtěchy v odboji proti komunismu

Před 67 lety, 10. 9. 1952, byla Matka Vojtěcha spolu s P. R. Jančou a sestrami z komunity v Prachaticích v Neumanneu zatčena. Ve stejný den, 10. 9. 2019, přišlo z Ministerstva obrany ČR Osvědčení Matky Vojtěchy potvrzující, že byla v době nesvobody účastnicí odboje a odporu proti komunismu. Získala tak status účastníka odboje a odporu proti komunismu – 3. odboje.

Pamětní deska v Huštěnovicích

V neděli 19. 5. 2019 byla v rodné vesnici Matky Vojtěchy v Huštěnovicích při mši svaté slavnostně posvěcena pamětní deska u příležitosti 105. výročí jejího narození. Tato deska bude umístěna ve farním kostele sv. Anny. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Velká účast místního lidu svědčila o tom, jak moc si své rodačky váží. Více si můžete přečíst ZDE.
ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií.

Životopis Matky Vojtěchy vydán v italštině

19. 5. 2016 se uskutečnila prezentace knížky o Matce Vojtěše vydané v italštině - Coraggiosa testimone della fede - o ní proběhla zpráva ve vatikánském rozhlase:článek a poslech.

Putovní výstava o Matce Vojtěše

V roce víry 2013, v roce Jubilea sv. Cyrila a Metoděje, jsme slavily jubileum Matky Vojtěchy: od 21. 1. 2013, kdy uplynulo 25 let od její smrti, až do 25. 3. 2014, kdy jsme si slavnostní liturgií v jejím rodišti připomněly sto let od jejího narození. K tomuto jubileu vznikla putovní výstava:
STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY – která i po skončení jubilea stále putuje. Do poloviny roku 2015 navštívila 72 míst a zatím putuje dále.

Březen 2016: Sušice - kostel Sv. Václava

Leden 2016: Kůsov - Stachy

Zde se můžete podívat na panely putovní  výstavy 1-89-15 a historii jejího putování najdete ZDE.

První panel výstavy

Jubilejní rok Matky Vojtěchy (2013 - 2014)

21. ledna 2013 uplynulo 25 let od její smrti ve Znojmě – Hradišti

a 25. 3. 2014 uplynulo 100 let od jejího narození v Huštěnovicích.

A o jeho průběhu  VÍCE ZDE

Otevření Domu Matky Vojtěchy v Prachaticích 2012

10. 9. 2012, v den 60. výročí uvěznění Matky Vojtěchy, tehdejší představené kláštera, byl otevřen dům pro péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou. VÍCE ZDE

 

    Rekonstrukce rodného domu 

    sv. Jana Nepomuka Neumanna

     Tento dům dostala jeho rodná sestra sv. Jana Nep. Neumanna a pozdější boromejka SM. Karolína.

     Zde působila Matka Vojtěcha v roce 1950 - 1952. 

     O historii tohoto domu i jeho současnosti VÍCE ZDE

Archív a prezentační místnost Matky Vojtěchy v Praze

Nepřeberné množství písemného dědictví Matky Vojtěchy je soustředěno v její prezentační místnosti v generálním domě sester boromejek v Notburce, Šporkova 12, Praha 1. Některé z jejích dopisů a textů najdete v sekci Dopisy a texty Matky Vojtěchy.


MATKA VOJTĚCHA V ČASOPISECH A KNIHÁCH
PREZENTACE A FILMY

Notburga

Hradiště

Znojmo Hradiště a pamětní místnost Matky Vojtěchy

V prostorách křížovnického probošství ve Znojmě - Hradišti našly sestry boromejky od roku 1958 nový domov po vypovězení z pražského mateřince Pod Petřínem na Malé Straně. Zde prožila Matka Vojtěcha nejplodnější období svého života. V roce 2006 z tohoto domu odešly. Nyní zde křížovníci připravují pamětní síň Matky Vojtěchy v místě, kde žila a zamřela.

FOTOGRAFIE HRADIŠTĚ A SESTER

HISTORIE DOMU

Prachatice a prezentační místnost M. Vojtěchy

V rodném domě svatého Jana Nepomuka Neumanna nyní probíhá rekonstrukce domu. Připravuje se zde také prezentační místnost Matky Vojtěchy a sv. Jana.  Ona zde prožila jen dva roky, ale zato toto období bylo velmi dramatické. 10. 9. 1952 byla  v tomto domě zatčena, uvězněna a později udsouzena pro velezradu k osmi letům vězení za ukrývání mladého františkána, který unikl likvidaci vlastního kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. Ona přijala tento riskantní úkol od své generální představené Matky Bohumily Langrové v poslušnosti. Ta jí vtiskla do ruky obrázek s větou - Věrně až k smrti.

AKTUALITY Z REKONSTRUKCE A PŘÍPRAVA PRESENTAČNÍ MÍSTNOSTI

Svatý Jan Nepomuk Neumann

2016 – Rok milosrdenství

Svatý otec František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. V rámci tohoto roku si chceme s Matkou Vojtěchou uvědomovat důležitost Božího i lidského milosrdenství, našeho slibu milosrdenství, našeho povolání v církvi. Tento rok je vyhlášen k 50 výročí po 2. vatikánském koncilu. Matka Vojtěcha se snažila o to, aby naše společenství v tom, co je naším posláním v církvi prošlo pokoncilní obnovou. Můžeme se na podkladě této její snahy povzbudit k hlubšímu přijetí učení tohoto koncilu, jak nás k tomu samotný milostivý rok vybízí, procházet zkušeností přijetí Božího milosrdenství.


Matka Vojtěcha v médiích

V průběhu kanonizačního řízení od roku 1996 až dodnes bylo o Matce Vojtěše, zvláště v jejím jubilejním roce, publikováno v mnoha časopisech a sdělovacích prostředcích nespočet článků, pořadů a mediálních zpráv. Byly napsány knížky a můžeme se o ní dočíst i na facebooku.

www.facebook.com/MatkaVojtecha
Radio Vaticana
Lidovky.cz http://ldvk.cz/H1R
Tyden.cz
Parlamentní listy 
Zpravodajství - Svět
Zprávy IDNES.CZ
Tiskové středisko České biskupské konference
Český Rozhlas
Radio.cz
Česká televize 
Šumperský deník

Na Blogu
Dokument z Paměti národa